กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา


การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจประเมิณโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา WATER LIFE

กปภ.ในสังกัดเขต 10 ที่ผ่านการตรวจประเมิณ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
29 ถ. ประเวศน์เหนือ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรn66120
กปภ.สาขาบางมูลนาก (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
403 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
กปภ.สาขาตะพานหิน (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
30/1 ม.1 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
 
กปภ.สาขาศรีสำโรง (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
322 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
กปภ.สาขาแม่สอด (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
4 ถ.สนามชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
168/1 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
 
กปภ.สาขาสุโขทัย (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี
1522 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
 
กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
101 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (Download)    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
กปภ.สาขาพยุหะคีรี (Download)    
     

© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian