กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำเขต10
 
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา
นายอลงกรต คำมาเมือง
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
 
   

 
     
ระบบผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาผิวดิน
วีดีโอผลิตน้ำประปาที่บ้านหนู (เหนือ - ไต้) วีดีโอผลิตน้ำประปาที่บ้านหนู (อีสาน - กลาง)
หน่วยงานภายใน กรค. บุคลากรภายใน กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
- 1. งานบำรุงรักษา
- 2. งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
- 3. งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
- 4. งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
- 5. งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

ขั้นตอนการปรับจ่ายสารเคมี ขั้นตอนการทำจาร์เทสต์ การคำนวณเพื่อปรับจ่ายสารเคมี
ตัวอย่างเอกสารจัดซ่อม (PM) เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร จัดซ่อม (PM)

การคำนวณเชิงวิศวกรรมแบบเทพๆ

แผนที่ระบบผลิต 26 สาขา


© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian