กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
1. มอเตอร์ไฟฟ้า
ลำดับ รหัสเครื่องจักร ยี่ห้อ กำลังไฟฟ้า (kW) แรงดัน (V) QR Code
1 NON02REG10 BROOK CROMPTON 15 380
2 MVM01REG10 VEM 55 380
3 NON01REG10 VEM 110 380
4 MVM02REG10 VEM 45 380
5 NON03REG10 VEM 7.5 380
6 NON06REG10 HASCON 11 380
7 NON07REG10 BROOK CROMPTON 132 380
8 NON08REG10 BROOK CROMPTON 15 380
9 NON09REG10 BROOK CROMPTON 11 380
10 NON10REG10 ELEKRIM 5.5 380
 
หน้าต่อไป >>>
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian