กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา

แผนที่ระบบผลิต 26 สาขา

กปภ.สาขานครสวรรค์
กปภ.สาขาท่าตะโก (21 ก.ย 63)
กปภ.สาขาลาดยาว (22 ก.ย.63)
กปภ.สาขาพยุหะคีรี
กปภ.สาขาชัยนาท
กปภ.สาขาอุทัยธานี (20 ก.ย 63)
แผนที่สระตลุกดู่
กปภ.สาขากำแพงเพชร (22 ก.ย. 63)

กปภ.สาขาขาณุวรลักบุรี

กปภ.สาขาตาก

กปภ.สาขาแม่สอด (ส.ค.63)

กปภ.สาขาสุโขทัย
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม
กปภ.สาขาศรีสำโรง
กปภ.สาขาสวรรคโลก
กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย
กปภ.สาขาอุตรดิดถ์
กปภ.สาขาพิษณุโลก (ส.ค63)
กปภ.สาขานครไทย
กปภ.สาขาพิจิตร (20 ก.ย.63)
กปภ.สาขาบางมูลนาก (20 ก.ย. 63)
กปภ.สาขาตะพานหิน (1 ก.ย.63)
กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ (ก.ค.63)
กปภ.สาขาหล่มสัก
กปภ.สาขาชนแดน (16 ก.ย.63)
กปภ.สาขาหนองไผ่ (1 ก.ย.63)
 

 

กปภ.สาขาวิเชียรบุร (1 ก.ย.63)
 

 

 

 

 

 

 
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian